Hypotheek24 vergelijkt: hoe wordt de woningnood opgelost?

Leestijd: 3 minuten

Op woensdag 17 maart 2021 gaan we weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen . Een belangrijk moment! Hypotheek24 heeft gekeken wat de verschillende plannen van de partijen zijn voor de woningmarkt en woningnood in Nederland. Volgende week kijken we wat de verschillende partijen willen doen met de hypotheekregels de komende jaren.

VVD

VVD komt met een nationaal bouwfonds om meer woningen te gaan bouwen. De gemeentes zullen hiervoor meer bouwgrond beschikbaar moeten gaan stellen. Om te stimuleren dat er snel gebouwd wordt, komt er een speciaal OZB tarief voor onbebouwde woningbouwgrond. Verder wordt de besluitvormingsprocedure bij nieuwbouw verkort, worden leegstaande bedrijfspanden omgebouwd naar woningen en wordt permanente bewoningen van recreatiewoningen ruimer toegestaan.

CDA

Het CDA wil met een Nationaal Woonplan binnen 10 jaar 1 miljoen woningen gaan bouwen. Hiervoor wordt een speciale minister voor volkshuisvesting aangewezen. De minister zal samen met provincies en gemeentes zorgen voor meer bouwlocaties en afspraken inzake kwaliteit en kwantiteit. Er komt een groennorm, waarbij onder andere gekeken wordt naar de mogelijkheid voor houtbouw. Tenslotte wordt ingezet op alternatieve woonvormen, zoals bijvoorbeeld tiny houses, en een anti-speculatiebeding op huisvestingsprojecten.

D66

D66 wil er 1 miljoen woningen bijbouwen vóór 2030. Er wordt ingezet op bouwen binnen de bebouwde kom en grote nieuwe woningbouwprojecten op verschillende plekken in het land. Ook D66 komt met een nieuwe minister, maar dan voor Wonen, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Er moet klimaatneutraal gebouwd gaan worden, waarvoor onder andere elke woning een materialenpaspoort gaat krijgen.

PVV

Ook PVV komt met een minister voor Wonen die ervoor gaat zorgen dat er meer koopwoningen gebouwd gaan worden. Hiervoor moet meer en sneller nieuwe bouwgrond beschikbaar gesteld gaan worden door de gemeentes. PVV wil daarbij stoppen met alle milieuregels. Tenslotte zet ook de PVV in op het permanent bewoonbaar maken van recreatiewoningen.

GroenLinks

GroenLinks gaat ook 1 miljoen woningen bouwen vóór 2030, waarvan 40% bestemd voor de sociale huur. Er worden woningen gebouwd die aansluiten bij de woningbehoeften van bijvoorbeeld alleenstaanden, samengestelde gezinnen en senioren. En er komt méér ruimte voor zelfbouw, particuliere collectieven en wooncoöperaties.

PvdA

PvdA gaat jaarlijks 100.000 woningen bouwen om de tekorten in te lopen. Er komt een speciaal Investeringsfonds voor Leefbaarheid en Bouw om sneller te bouwen, maar ook te investeren in de leefbaarheid van de bestaande wijken. De overheid gaat garant staan voor de verkoop van 70% van de nieuwbouwwoningen, om zo ook bouwen in een crisis te stimuleren. Ook komen er boetes als bouwgrond niet binnen een bepaalde tijd na aankoop wordt bebouwd. Tenslotte wil de PvdA ook graag de minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening terug.

SP

Ook bij de SP krijgen we een minister voor Wonen die een nationaal bouwplan gaat maken, voor de bouw van duurzame én betaalbare woningen. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om leegstand aan te gaan pakken en krijgen de mogelijkheid om vastgoedbazen te onteigenen. Beleggen in vastgoed wordt aangepakt door het invoeren van een ‘woonplicht’ en hogere overdrachtsbelasting vanaf het tweede huis.

ChristenUnie

De ChristenUnie gaat 100.000 woningen per jaar bijbouwen, waarvan een substantieel deel bedoeld is voor ouderen en starters. Dit onder leiding van een Minister van Ruimtelijke Ordening. ChristenUnie zet in op doorstromen op de woningmarkt, door 1 miljard euro beschikbaar te stellen voor de bouw van seniorenwoningen en met speciale doorstroommakelaars & doorstroompremies. Er moet kwalitatief hoogwaardig én klimaatbestendig gebouwd worden, zodat woningen meerdere generaties lang geschikt blijven om in te wonen.

FvD

Het Forum wil snel nieuwe woningen bouwen, met name in het midden segment. Hierbij hoeft er niet gebouwd te worden voor sociale huur en worden er ook geen duurzaamheidseisen gesteld. Ook FVD komt met een aparte minister voor woningbouw.

Wat komt er overeen?

De kans dat we een aparte minister voor woningbouw gaan krijgen, lijkt erg groot! Maar liefst 7 van de 9 partijen willen deze minister graag terug. Voor de rest zetten alle partijen in op veel bijbouwen in de komende jaren, zodat we in 2030 er één miljoen woningen bijhebben.

Meer weten?

Wil je meer weten over je mogelijkheden voor een hypotheek op deze woningmarkt? Maak dan hier een vrijblijvende belafspraak. Direct vragen stellen? Wij zijn ook bereikbaar via WhatsApp. Scan de QR-code om ons toe te voegen! Handig toch?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *