Prinsjesdag 2023: dit verandert er voor jou

Leestijd: 3 minuten

Tijdens Prinsjesdag werd de Miljoenennota voor 2024 gepresenteerd. En ook dit jaar staat deze in het teken van het verbeteren van de koopkracht. Wij zetten de belangrijkste maatregelen voor jou als (toekomstige) woningeigenaar op een rij!

Meer betaalbare woningen

Er is veel vraag naar betaalbare woningen. Het doel is om voor 2030 nog eens 981.000 extra woningen bij te bouwen. Het kabinet heeft daarom nog eens € 300 miljoen vrij gemaakt wat naar gemeenten gaat om sneller nieuwe woningen te bouwen voor veel verschillende doelgroepen.

Huurtoeslag

De huurtoeslag wordt verhoogd om woningen meer betaalbaar te maken. De eigen bijdrage in de huurtoeslag wordt verlaagd met € 416,- waardoor ontvangers van de huurtoeslag een hogere toeslag ontvangen. Het exacte bedrag van deze toeslag is per casus verschillend.

Prijsplafond voor energie verdwijnt, maar wel extra hulp

Het prijsplafond voor energie zal vanaf 1 januari 2024 verdwijnen. Mensen die echter niet in staat zijn hun energierekening te betalen, kunnen wel tot en met maart 2024 nog een beroep doen op het Tijdelijk Noodfonds Energie. 

Uitbreiding van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing

In 2024 wordt de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) uitgebreid. Dit is een subsidie voor woningeigenaren en ondernemers voor verduurzaming van hun woning of bedrijfspand.

Inkomstenbelasting

Op prinsjesdag werd al aangekondigd dat per 1 januari 2024 het minimumloon zal stijgen. Hoeveel dat zal zijn wordt later nog bekend gemaakt. De daaraan gekoppelde AOW en uitkeringen stijgen mee.

Ook de indeling van de belastingschijven en belastingtarieven veranderen. Je valt nu in schijf 1 wanneer je een inkomen hebt tot €75.624 (in 2023 was dit nog €73.071). Verdien je meer dan €75.624? Dan val je in schijf 2.

Verder wordt het belastingtarief van de eerste inkomstenbelastingschijf verhoogd met 0,03%. Inkomen uit werk tót €75.624 wordt vanaf 2024 belast tegen 36,97%. Inkomen uit werk boven €75.624 wordt belast tegen een tarief van 49,5%.

Daarnaast werd op Prinsjesdag aangekondigd dat de arbeidskorting wordt verhoogd met €150 netto per jaar. Arbeidskorting is de heffingskorting die je krijgt wanneer je werkt.

Hypotheekrenteaftrek voor iedereen gelijk

Vanaf 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek voor mensen die met hun inkomen in de hoogste belastingschijf vallen (dit is wanneer je meer dan € 75.624 verdient) jaarlijks afgebouwd. In 2023 kon iemand met een inkomen uit de hoogste belastingschijf zijn hypotheekrente nog voor 40% aftrekken.

Vanaf 1 januari 2024 mag iedereen hetzelfde percentage aftrekken, ongeacht de hoogte van het inkomen. Je kunt de hypotheekrente tot maximaal 36,97% aftrekken van je belasting. Voor mensen die met hun inkomen in de laagste belastingschijf vallen verandert er verder niks aan de hypotheekrenteaftrek.

Eigenwoningforfait blijft gelijk

Wanneer je een huis bezit wordt er een fictief deel bovenop je inkomen geteld, omdat jouw huis wordt gezien als vorm van inkomen. Dit heet het eigenwoningforfait en is altijd een percentage van de WOZ-waarde van de woning. Dit percentage, dat wordt berekend over de WOZ-waarde, is ook in 2024 gelijk aan 0,35%.

Wet Hillen wordt verder afgebouwd

Voor 2019 hoefde je het eigenwoningforfait, wanneer je geen hypotheek had, niet bij je inkomen op te tellen waardoor je geen belasting betaalde over het eigenwoningforfait. Vanaf 2019 is dit komen te vervallen. In 30 jaar tijd wordt dit ieder jaar met 3,33% opgevoerd. In 2023 hoefde je dus over 83,33% van het eigenwoningforfait geen belasting te betalen. In 2024 wordt dit 80,01%.

Met deze maatregel krijg je dus te maken wanneer de hypotheekrente die je jaarlijks betaalt lager ligt dan het eigenwoningforfait. 

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting

Vanaf 1 januari 2024 wordt de woningwaarde grens voor startersvrijstelling van de overdrachtsbelasting verhoogd van naar €440.000 naar €510.000.

Streep door jubelton

In 2023 je nog tot € 27.231 belastingvrij schenken voor de aankoop van een nieuw huis. Vanaf 2024 is de jubelton verleden tijd.

Jouw hypotheek berekenen? Maak een afspraak! 

Wil jij jouw hypotheek berekenen en weten wat jouw mogelijkheden zijn? Of ben naar aanleiding van de aankondigingen op Prinsjesdag benieuwd wat er voor jou verandert? Maak dan hier een gratis en vrijblijvende belafspraak met een van onze hypotheekadviseurs om een berekening te maken. Zo krijg je op voorhand al inzicht in je financiële mogelijkheden, maandelijkse hypotheeklasten en weet je wat je maximaal kunt lenen. Direct vragen stellen? Wij zijn ook bereikbaar via WhatsApp. Scan de QR-code om ons toe te voegen! Handig toch?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *