Eigen woning? Dit verandert er in 2020 voor jou!

Leestijd: 4 minuten

 

Prinsjesdag 2019 is geweest. Dat betekent dat de nieuwe plannen van de overheid voor 2020 bekend zijn. Bezit jij een eigen woning of ben je van plan om een woning te kopen? Lees dan snel wat er voor jou verandert!

De positie van starters verbetert

Het kabinet is actief bezig met de positie van starters op de woningmarkt te verbeteren. Hierbij kijken zij naar de volgende maatregelen:

Afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters

Momenteel bedraagt de overdrachtsbelasting 2% van de koopsom die de koper betaalt voor de woning. De afschaffing van de overdrachtsbelasting zorgt ervoor dat starters minder eigen geld moeten inleggen bij de aankoop van een woning.

Zelfbewoningsplicht voor kopers van bestaande woningen

Tegenwoordig wordt bij de aankoop van een nieuwbouwwoning steeds vaker een zelfbewoningsplicht van een aantal jaar gehanteerd. Dit voorkomt dat beleggers deze woningen opkopen (tegen een hoger bedrag dan de vraagprijs) om vervolgens te verhuren. Nu wordt gekeken of dit ook mogelijk is voor bestaande woningen. Deze maatregel moet voorkomen dat huizen worden opgekocht door beleggers waardoor er meer woningen voor starters beschikbaar zijn.

Hoogte buy-to-let-hypotheken beperken

Bij een zogenoemde buy-to-let-, verhuur- of investeringshypotheek leen je geld om een woning aan te kopen die je vervolgens verhuurt. Er komen strengere regels voor het verkrijgen van dit soort hypotheken waardoor beleggers minder geld kunnen lenen voor de aankoop van deze woningen.

Zwaardere belastingheffing over het vermogen in box 3 voor beleggen in woningen en huurinkomsten

Wanneer iemand een woning aankoopt met de intentie om deze woning te verhuren, valt deze in box 3. Er komt een zwaardere belastingheffing over dit soort woningen en andere vormen van huurinkomsten. Dit moet het minder aantrekkelijk maken voor beleggers om een woning met dit doeleinde aan te kopen.

Tweeverdieners kunnen meer lenen

Bij het berekenen van de maximale hypotheek op basis van het inkomen (loan-to-income) bij tweeverdieners, wordt gerekend met 100% van het hoogste inkomen en 70% van het laagste inkomen. Vanaf 2020 zal het percentage van het laagste inkomen stijgen naar 80% met als gevolg dat tweeverdieners meer kunnen lenen.

Energierekening omlaag

In 2020 gaat de energierekening omlaag door de volgende maatregelen:

Salderingsregeling zonnepanelen verlengd tot 2023

Wekken jouw zonnepanelen meer stroom op dan je verbruikt? Deze stroom kun je terugleveren aan het energienet. Met de salderingsregeling kan het verschil tussen de verbruikte en opgewekte stroom worden verrekend met energierekening.

Wijzigen tarieven energiebelasting

De energiebelasting op gas stijgt met 3,99 cent per m3 en de energiebelasting op elektriciteit daalt met 0,09 cent per kWh.

Extra korting energiebelasting

Elektriciteitsverbruikers hebben recht op een korting op de energiebelasting. Deze korting wordt in 2020 verhoogd tot €527,217 (incl. btw)

Met deze maatregelen stimuleert de overheid duurzaam energieverbruik. Ben jij van plan om energiezuiniger te wonen? Bekijk hier wat jouw mogelijkheden zijn.

Versnelde afbouw hypotheekrenteaftrek

Percentage hypotheekrenteaftrek

Dit jaar lag het maximumpercentage van hypotheekrenteaftrek nog op 49%, maar volgend jaar daalt dit naar 46%. Heb je een inkomen van €68.507 of hoger, dan zijn in 2020 de aftrekbare rente en kosten nog maximaal aftrekbaar tegen 46%. Dit percentage blijft de komende jaren met 3% per jaar dalen tot het in 2023 37,05% bedraagt. Al sinds januari 2014 werd de hypotheekrenteaftrek jaarlijks met 0,5 procentpunt afgebouwd. Bij inkomens lager dan €68.507 zijn er geen fiscale nadelen door deze maatregel.

Daling tussen 2018 en 2023

WOZ-waarde gaat omhoog

Naast de daling van het percentage hypotheekrenteaftrek, zal de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in 2020 met 8-10% stijgen. Een hogere WOZ-waarde kan leiden tot een hoger eigenwoningforfait, waardoor de aftrek eigen woning mogelijk ook daalt.

Eigenwoningforfaitpercentage daalt

Echter dalen de percentages voor de vaststelling van het eigenwoningforfait. Onderstaande tabel geeft de percentages van 2019 en 2020 weer. Het gros van de woningen in Nederland valt in de prijsklasse € 75.000 en € 1.080.000, waar het percentage ook daalt.

WOZ-waarde Eigenwoningforfait 2019 Eigenwoningforfait 2020
< € 12.500 0% 0%
€ 12.500 – € 25.000 0,25% 0,25%
€ 25.000 – € 50.000 0,35% 0,35%
€ 50.000 – € 75.000 0,50% 0,50%
€ 75.000 en € 1.080.000 0,65% 0,60%
hoger dan (circa) € 1.080.000 2,35% 2,35%

Voordeel Wet Hillen daalt verder

In 2005 is de Wet Hillen ingevoerd. Deze regeling geldt voor woningbezitters met een kleine, of volledig afgeloste, hypotheek. De regeling zorgt ervoor dat je eigenwoningforfait wordt kwijtgescholden wanneer je minder rente betaald hebt dan je eigenwoningforfait hoog is. In 2018 besloot de overheid dat zij de Wet Hillen wil afbouwen. De aftrekpost wordt sinds 2019 in een periode van 30 jaar afgebouwd en zal dus uiteindelijk verdwijnen.

Elk jaar verdwijnt 3,33% van dit voordeel. Komend jaar is het tweede jaar. Dit betekent dat de betreffende woningbezitters volgend jaar over 6,66% van de WOZ-waarde inkomstenbelasting gaan betalen. Betaal je wel aftrekbare hypotheekrente, maar is dit minder dan het eigenwoningforfait? Dan betaal je dit tarief ook, maar dan over het eigenwoningforfait min de betaalde rente.

Woningmarkt impuls

De overheid heeft een fonds van €2 miljard beschikbaar gesteld om de woningnood aan te pakken. Vanuit dit fonds kunnen gemeenten subsidies krijgen voor nieuwbouwprojecten. Dit moet ervoor zorgen dat er meer woningaanbod komt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *