BENG-eisen: een grote stap richting duurzaamheid

Leestijd: 3 minuten

Sinds 1 januari 2021 moeten de vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Wat houdt dit in en waar moet je rekening mee houden? In ons 11de blog van onze serie nieuwbouw leggen we je uit wat de nieuwe BENG-eisen zijn.

Project Elzenhof in Hillegom – Standaard Nul Op De Meter Woningen

Bij de bouw van nieuwe woningen wordt steeds meer ingezet op duurzaamheid. Zo stellen de nieuwe BENG-bouwregels bijvoorbeeld eisen aan de maximale energiebehoefte, het fossiele energiegebruik en aan het opwekken van hernieuwbare energie. De BENG-regels gelden voor woningen én utiliteitsgebouwen. In dit blog kijken we naar de regels voor woningen.

Schoon en duurzaam

De BENG-bouwregels vloeien voor uit Energieakkoord (onderdeel van het klimaatakkoord) en de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD). Het doel is namelijk dat nieuwe woningen met duurzame warmte worden verwarmd én dat ze schone elektriciteit gebruiken, bij voorkeur zelf opgewekt.

Drie BENG-eisen

De BENG-regels vervangen de huidige energieprestatie coëfficiënt (EPC). Hiervoor is een nieuwe bepalingsmethode geïntroduceerd: de NTA 8800. Dit vormt ook het uitgangspunt bij het bepalen van het nieuwe Energielabel.

De energieprestatie bij BENG is gebaseerd op drie individueel te behalen eisen:

  1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr);
  2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr);
  3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%).

1. Energiebehoefte

Bij het bepalen van de energiebehoefte tel je de energiebehoefte voor verwarming en koeling bij elkaar op. Die is afhankelijk van de kwaliteit van het gebouw. Er wordt gekeken naar:

  • Hoeveel glas heeft de woning ten opzichte van dichte muren?
  • Hoe goed is de woning geïsoleerd?
  • Hoe goed zijn de kieren gedicht?

Door goed naar de vorm en ligging van de woning te kijken én rekening te houden met bovenstaande factoren, is het mogelijk om de energiebehoefte zo veel mogelijk te beperken.

2. Primair fossiel energiegebruik

Het primair fossiel energiegebruik wordt berekend door te kijken hoeveel energie gebruikt wordt voor de volgende doelen:

  • verwarming;
  • koeling;
  • warmtapwaterbereiding;
  • ventilatoren.

Wekt de woning zelf energie op door middel van zonnepanelen of andere hernieuwbare energiebronnen? Dan wordt die opgewekte energie van het energiegebruik afgetrokken.

3. Aandeel hernieuwbare energie

Je kunt het aandeel hernieuwbare energie berekenen door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totale energiegebruik. Hernieuwbare energie is onder andere afkomstig uit zon, biomassa en buitenlucht.

TOjuli – Voorkom oververhitting

Woningen en gebouwen zijn steeds beter geïsoleerd. Daarnaast verandert het klimaat waardoor de zomers steeds warmer zijn. Daardoor is het steeds moeilijker om een woning te koelen en koel te houden. Dit verbruikt veel (fossiele) energie.

Daarom is de TOjuli indicator geïntroduceerd. TOjuli berekent de koelbehoefte in de maand juli op basis van de BENG-berekening volgens NTA 8800. De TOjuli -indicator mag sinds 1 januari 2021 maximaal 1,20 bedragen. Dit getal laat zien hoe groot de kans op oververhitting is.

De toepassing van koudetechnieken in de bouw moet de kans op oververhitting beperken waardoor het energieverbruik afneemt.

Geluidseisen warmtepompen en airco’s

In het Bouwbesluit 2012 zijn geluideisen gesteld aan installaties voor warmte- of koude opwekking. Het gaat hierbij onder andere om warmtepompen en airco’s voor woningen en woongebouwen. Het was de bedoeling dat deze eisen ook per 1 januari zouden ingaan. Dit is uitgesteld zodat de de bouw- en installatiesector meer tijd heeft om aan de nieuwe geluideisen te voldoen.

Meer weten?

Wil je meer weten over het kopen van een nieuwbouwwoning? Maak dan hier een vrijblijvende belafspraak. Direct vragen stellen? Wij zijn ook bereikbaar via WhatsApp. Scan de QR-code om ons toe te voegen! Handig toch?

Benieuwd naar de andere blogs uit onze serie “Nieuwbouw”?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *